• FP-LIMS Software Einsatzgebiet - Chemieindustrie

Chemia, przemysł chemiczny i LIMS

FP-LIMS w przemyśle chemicznym

Indywidualne koncepcje oprogramowania dla przemysłu chemicznego firmy Fink & Partner

Przemysł chemiczny jest znany jako przemysł, w którym często stosuje się substancje niebezpieczne. Z tego powodu właściwe obchodzenie się z takimi substancjami jest szczególnie ważne w przemyśle chemicznym. Chemia jest nie tylko niebezpieczna, może być również bardzo użyteczna.

Firmy z tego sektora wytwarzają produkty dla przemysłu spożywczego, działają w segmencie tworzyw sztucznych lub zaopatrują przemysł motoryzacyjny i elektroniczny. Dlatego też przemysł chemiczny wykorzystuje wiele różnych substancji, które mogą być nieorganiczne, syntetyczne lub organiczne. Wiele produktów składa się z mieszanek tych różnych składników. Na tej podstawie można również wyodrębnić dwa główne zadania przemysłu chemicznego. Są to kontrola nad napływającymi surowcami i monitorowanie prawidłowego składu w produkcji. Ponieważ wiele surowców dla przemysłu chemicznego pochodzi z natury, często występują wahania w składzie. Z tego powodu wiele firm przeprowadza przychodzące inspekcje. Sprawdzana jest czystość, skład, a także temperatura i gęstość.

Ważną rolę w produkcji odgrywają również informacje sensoryczne. Lepkość, temperatura lub temperatura topnienia to tylko niektóre przykłady, które są kontrolowane podczas produkcji. Analizy spektralne, pomiary wilgotności lub wyznaczanie wielkości ziaren są również częścią codziennego życia w wielu przedsiębiorstwach chemicznych. Ponadto, receptury muszą być zarządzane i precyzyjnie wdrażane do produkcji. Tutaj również przeprowadzane są różne pomiary, które z kolei dostarczają wielu danych. Fink & Partner specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań programowych dla przemysłu. Istnieje również oprogramowanie dla firm z branży chemicznej, które jest przeznaczone do zarządzania generowanymi danymi.

Zastanawiasz się, czy nasze rozwiązanie jest kompatybilne również z Twoimi urządzeniami?

Skontaktuj się z nami!

LIMS dla przemysłu chemicznego od Fink & Partner

Systemy informacji laboratoryjnej i zarządzania sprawdzają się we wszystkich środowiskach, w których stale generowana jest duża ilość różnych danych. Fink & Partner również wykorzystuje taki LIMS, aby zaoferować firmom z branży chemicznej wszechstronną i praktyczną koncepcję. Jedną z zalet tego podejścia jest centralna baza danych. Gromadzi i zarządza wszystkimi danymi pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych. Informacje takie mogą być importowane automatycznie poprzez interfejsy cyfrowe lub wprowadzane ręcznie. W tym celu system informacji i zarządzania laboratorium Fink & Partner jest kompatybilny z licznymi urządzeniami analitycznymi i kontrolnymi różnych producentów. Możliwe jest między innymi bezpośrednie odczytywanie danych pomiarowych z urządzeń takich producentów jak Agilent, Spectro czy Thermo Fisher.

System pozwala również na pełną automatyzację takich procesów. Pozwala to zaoszczędzić czas i jednocześnie dostarcza danych w czasie rzeczywistym. Dzięki tej funkcji system może być również używany do bezpośredniego sterowania produkcją. Wartości pomiarowe i kontrolne mogą być wyświetlane bezpośrednio, co pozwala na natychmiastową interwencję w przypadku odchyleń. Alternatywnie, system umożliwia monitorowanie zdefiniowanych wartości granicznych i wyzwalanie alarmu w przypadku ich przekroczenia lub nieosiągnięcia.

Oprogramowanie do zarządzania jakością w przemyśle chemicznym

System informacji laboratoryjnej i zarządzania F&P jest również odpowiedni do wspierania lub przeprowadzania kontroli jakości w firmie. Eksport danych umożliwia na przykład udostępnienie wszystkich informacji z bazy danych do zewnętrznych systemów informatycznych. Mogą to być systemy ERP lub istniejące programy sterujące. Moduł do zarządzania zleceniami testowymi umożliwia definiowanie indywidualnych przepływów procesów dla poszczególnych procesów. Umożliwia to zarówno administrowanie próbkami, jak i uporządkowaną obsługę indywidualnych zamówień. Kompozycje i przepływy pracy są przechowywane z modułem zarządzania recepturami. W ten sposób ustanawia się i stale monitoruje standardy jakości.

Fink & Partner – we współpracy z przemysłem

Fink & Partner od wielu lat zajmuje się rozwojem i integracją systemów oprogramowania dla przemysłu. Dzięki bliskiej współpracy z firmami przemysłowymi, bogactwo doświadczeń poszerzyło się tak, że Fink & Partner jest bardzo dobrze zaznajomiony z potrzebami i wymaganiami branży. LIMS firmy F&P są również wykorzystywane w wielu przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego. W praktyce systemy te okazują się odporne i przydatne na co dzień.