Oświadczenie o ochronie prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie informacje, które pozwalają na identyfikację użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wymienionym poniżej.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za zbieranie danych na tej stronie internetowej? Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony internetowej. Ich dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony internetowej. Jak gromadzimy Twoje dane? Z jednej strony, Twoje dane są zbierane przez Ciebie przekazując je nam. Może to obejmować na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym. Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzasz stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową. Do czego wykorzystujemy Państwa dane? Część danych jest zbierana w celu zapewnienia, że strona jest wolna od błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników. Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych? Masz prawo w każdej chwili i bezpłatnie uzyskać informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Masz również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w celu uzyskania odpowiedzi na te pytania, jak również w celu uzyskania dalszych informacji na temat ochrony danych. Ponadto mają Państwo prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru. Ponadto mają Państwo prawo, w pewnych okolicznościach, do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w punkcie „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może być statystycznie oceniane. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania surfingowego jest zazwyczaj anonimowa; zachowanie surfingowe nie może być prześledzone wstecz do Ciebie. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie prywatności. Możesz sprzeciwić się tej analizie. Poinformujemy Państwa o możliwościach zgłoszenia sprzeciwu w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, jak również zgodnie z niniejszymi wyjaśnieniami dotyczącymi ochrony danych. Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu jest to robione. Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja przez pocztę elektroniczną) może być narażona na luki bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Odniesienie do właściwego urzędu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest organ odpowiedzialny za przetwarzanie danych: Fink & Partner GmbH Am Sandthof 12 D-47574 Goch Telefon: +49 (0) 2823 41 998 – 0 E-mail: [email protected] Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Ustawowy inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych dla naszej firmy. ER Secure GmbH In der Knackenau 4 82031 Grünwald E-mail: [email protected]

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Legalność przetwarzania danych do momentu cofnięcia pozostaje nienaruszona przez cofnięcie.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i do bezpośredniej reklamy (art. 21 DSGVO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f DSGVO, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z powodów wynikających z Państwa konkretnej sytuacji; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy. Odpowiednią podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie danych, można znaleźć w niniejszej deklaracji o ochronie danych. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania danych osobowych godne ochrony, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO). Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu bezpośredniej reklamy, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką bezpośrednią reklamą. W przypadku sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia przepisów DSGVO zainteresowane osoby mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, przekazanych Tobie lub osobie trzeciej we wspólnym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej osobie, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby, które użytkownik wysyła do nas jako operator strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki. W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i poprawianie informacji

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w celu uzyskania odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami w każdej chwili pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach W przypadku zakwestionowania dokładności przechowywanych u nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. W czasie trwania badania mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbyło się bezprawnie, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usuwania. Jeżeli Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne, ale są Państwu potrzebne do realizacji, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usuwania. Jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, należy zachować równowagę pomiędzy Państwa a naszymi interesami. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Sprzeciw wobec reklamowania e-maili

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania niechcianych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tej strony internetowej wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko niechcianej korespondencji lub wysyłce spamu i innych podobnych materiałów reklamowych.

3. Pozyskiwanie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. cookies. Pliki cookie nie uszkadzają komputera użytkownika i nie zawierają wirusów. Cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze przez przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tzw. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie są przechowywane w Twoim terminalu do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas następnej wizyty. Możesz tak ustawić swoją przeglądarkę, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptował pliki cookie w określonych przypadkach lub ogólnie wykluczał je i włączał automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona. Cookies, które są niezbędne do komunikacji elektronicznej lub do realizacji określonych funkcji wymaganych przez Państwa (np. funkcja koszyka na zakupy) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie wolnego od błędów i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania) są zapisywane, to w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych są one rozpatrywane oddzielnie.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych. Dane te gromadzone są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Operator strony internetowej jest w uzasadniony sposób zainteresowany technicznie bezbłędną prezentacją i optymalizacją swojej strony internetowej – w tym celu należy rejestrować pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeżeli wyślesz do nas zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania wraz z danymi kontaktowymi, które tam podałeś, zostaną przez nas zapisane w celu przetworzenia zapytania i w przypadku dalszych pytań. Dane te nie będą przekazywane bez Państwa zgody. Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu cofnięcia pozostaje nienaruszona przez cofnięcie. Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy zwrócą się Państwo z wnioskiem o usunięcie, cofną swoją zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych nie ma już zastosowania (np. po przetworzeniu Państwa wniosku). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają bez zmian.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie zawierające wszystkie dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przechowywane i przetwarzane przez nas w celu realizacji Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, jeżeli Państwa wniosek jest związany z wykonaniem umowy lub jest niezbędny do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) i/lub na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań. Dane przesłane przez Państwa za pośrednictwem wniosków kontaktowych pozostaną u nas do momentu, gdy zwrócą się Państwo z wnioskiem o usunięcie, cofną swoją zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych nie ma już zastosowania (np. po przetworzeniu Państwa wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

4. Narzędzia analityczne i reklamowe

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Analytics używa tzw. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny internetowej przez użytkownika są z reguły przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Spowoduje to, że Google skróci Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie on przekazany do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony może okazać się niemożliwe. Ponadto można uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika z witryny internetowej (w tym jego adresu IP) oraz Google w celu przetwarzania tych danych poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie Twoich danych klikając na poniższy link. Plik cookie opt-out jest ustawiony tak, aby zapobiec gromadzeniu informacji o użytkownikach podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Wyłącz Google Analytics. Więcej informacji o tym, jak Google Analytics wykorzystuje dane użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie zamówień i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich urzędów ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklamy związanej z zainteresowaniami Google i danych o gościach pochodzących od osób trzecich. Informacje te nie mogą być powiązane z żadną konkretną osobą. Funkcję tę można w każdej chwili wyłączyć poprzez ustawienia reklam na koncie Google lub ogólnie zabronić Google Analytics zbierania danych w sposób opisany w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Okres przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzeń, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. identyfikator użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android) są anonimizowane lub usuwane po 14 miesiącach. Szczegóły można znaleźć pod poniższym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en. av_privacy_google_tracking] Wyłącz Google Analytics [/av_privacy_google_tracking

5. Wtyki i narzędzia

Czcionki Google Web Fonts

Ta strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google Fonts są instalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google.

6. Usługi własne

Wnioski

Oferujemy Państwu możliwość zgłoszenia się do nas (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty lub formularza zgłoszeniowego online). W dalszej części Informujemy Państwa o zakresie, celu i wykorzystaniu Państwa danych osobowych zebranych podczas procesu aplikacji. Zapewniamy, że Państwa dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami prawa oraz że Państwa dane będą traktowane ściśle poufnie.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeżeli wyślesz do nas podanie, przetwarzamy związane z nim dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki z rozmów kwalifikacyjnych, itp. Podstawą prawną jest § 26 BDSG-neu zgodnie z prawem niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO (ogólne zawarcie umowy) oraz – jeśli wyrazili Państwo zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe będą przekazywane w naszej firmie wyłącznie osobom, które zajmują się przetwarzaniem Twojej aplikacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przekazane przez Państwa dane będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG-neu i art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeżeli nie będziemy w stanie przedstawić Państwu oferty pracy, odrzucą Państwo ofertę pracy, wycofają swoją kandydaturę, wycofają zgodę na przetwarzanie danych lub zwrócą się do nas o usunięcie danych, dane przekazane przez Państwa wraz z pozostałymi dokumentami aplikacyjnymi będą przechowywane maksymalnie przez 6 miesięcy po zakończeniu procesu aplikacyjnego (okres przechowywania danych) w celu prześledzenia szczegółów procesu aplikacyjnego w przypadku wystąpienia rozbieżności (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). MOŻESZ SPRZECIWIĆ SIĘ PRZECHOWYWANIU DANYCH, JEŚLI MASZ UZASADNIONE INTERESY, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD NASZYMI INTERESAMI. Po zakończeniu okresu przechowywania dane zostaną usunięte, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przechowywania lub inny prawny powód do ich dalszego przechowywania. Jeżeli jest oczywiste, że zatrzymanie Państwa danych będzie konieczne po upływie okresu zatrzymania (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), usunięcie danych nastąpi dopiero wtedy, gdy dane staną się nieistotne. Inne prawne zobowiązania dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone.