Wsparcie techniczne i rozwiązania dla pytań dotyczących produktów

Osobisty asystent w przypadku wszystkich pytań dotyczących instalacji

Potrzebujesz Live-/ Zdalnej pomocy technicznej?

Naszym klientom oferujemy możliwość uzyskania wsparcia telefonicznego od naszego zespołu wsparcia. W tym celu zostanie nawiązane zdalne połączenie serwisowe z systemem.

Wszystko czego potrzebujesz to kod połączenia, który zostanie wysłany do Ciebie telefonicznie przez nasz zespół wsparcia technicznego.

Obszar pobierania i portalu

Tutaj znajdziesz aktualne pliki do pobrania udostępnione dla Ciebie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Dostęp do instrukcji obsługi można uzyskać na różne sposoby.

  1. W programach [[FP]-LIMS (DIA)] i [[FP]-LIMS (DIA)]Web można wywołać podręcznik kontekstowy, naciskając przycisk „F1”. (Ta funkcja nie jest dostępna w systemie Windows XP)
  2. W programie [[FP]-LIMS (DIA)] i [[FP]-LIMS (DIA)]Web plik PDF można otworzyć poprzez punkt menu „Pokaż pomoc” kategorii „Pomoc”. W tym celu ścieżka do podręcznika [[FP]-LIMS (DIA)] musi być skonfigurowana w konfiguracji systemu w „Polach systemu ogólnego”.
  3. Możesz również znaleźć pliki PDF w katalogu „Manuals” instalacji [[FP]-LIMS (DIA)] lub [[FP]-LIMS (DIA)]Web.
  4. Jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania swojego problemu w podręczniku [[FP]-LIMS (DIA)], skontaktuj się z pomocą techniczną.

Najpierw zgłoś problem do działu IT. Następnie dział IT sprawdzi, czy wszystkie usługi [[FP]-LIMS (DIA)] są uruchomione. Jeśli wszystkie usługi działają prawidłowo, otwórz dziennik usług (DIA-JS000.log). Wszelkie błędy, które mogły się pojawić, są dokumentowane w dzienniku. Jeśli nie jest znane żadne rozwiązanie problemu, prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej.

Wersję instalacji [[FP]-LIMS (DIA)] można znaleźć, wywołując punkt menu „O….” w kategorii „Pomoc”. W przypadku umowy serwisowej można otworzyć punkt menu „Release Notes” na portalu i odczytać wszystkie zmiany do aktualnej wersji. Jeśli nie masz umowy serwisowej, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu uzyskania informacji na temat aktualizacji.

Aby [[FP]-LIMS (DIA)] mogło być drukowane, należy ustawić domyślną drukarkę. Drukarkę domyślną można ustawić w Panelu sterowania systemu Windows w sekcji „Urządzenia i drukarki”. Okno dialogowe Właściwości wymaga również otwarcia domyślnej drukarki i dlatego może być używane do testowania.

W [[FP]-LIMS (DIA)] wybrać punkt menu „Formaty tabel analitycznych” w kategorii „Formaty”. Wybierz żądany format i wprowadź żądaną kolejność sortowania w kolumnie „Sortowanie”. Szczegóły z sortowaniem 1 będą wykorzystane do sortowania w pierwszej kolejności, szczegóły z sortowaniem 2 będą wykorzystane później, i tak dalej. W kolumnie „Sortowanie opadania” możesz również zdecydować, czy szczegół ma być posortowany opadający (Z > A/ 9 > 0) czy wznoszący (A > Z/ 0 > 9). Zapisz zmiany i przejdź do żądanego formatu w przeglądzie. Jeśli już wybrałeś zmieniony format, przełącz się na inny format i z powrotem, aby zaktualizować widok.

Powodem tego jest z reguły pamięć podręczna używanej przeglądarki. Opróżnij pamięć podręczną przeglądarki i uruchom ponownie przeglądarkę. Jeśli problem utrzymuje się, prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej.

Jeśli przy uruchamianiu pojawia się tylko jeden obraz zamiast sekwencji obrazów wskazujących ładowanie, komponenty [[FP]-LIMS (DIA)] Web nie zostały załadowane. Prosimy o kontakt z działem IT w celu rozwiązania problemu. W instalacji [[FP]-LIMS (DIA)]Web znajduje się folder „ext-4-2-1” pod „resources/lib”. Jeśli folder ten nie istnieje lub nie zawiera żadnych plików, zazwyczaj w katalogu znajduje się inny „ext-4-2-1.zip” i można go rozpakować. Jeśli problem nadal występuje, prosimy o kontakt z pomocą techniczną.

Jeśli typ nie jest dostępny, brakuje wpisu w bazie danych. Prosimy o kontakt z działem IT w celu ręcznego dodania wpisu. Odpowiednia instrukcja SQL brzmi: „INSERT INTO [dia].[dia].PLAUSIBILITY VALUES (N’BATCH_TYP’, N’EX’, Execute N’Batch’, Execute N’Batch’)”.

Błąd występuje tylko w systemie operacyjnym Windows XP. Ten system operacyjny nie jest już wspierany przez [[FP]-LIMS (DIA)] 2.5 i może powodować nieprzewidywalne błędy podczas pracy. Zalecamy przełączenie na aktualny system operacyjny.

Dziennik programu [[FP]-LIMS (DIA)] i jego usług znajduje się zazwyczaj w katalogu plików tymczasowych. Można jednak zmienić ścieżkę dla plików dziennika oraz głębokość i czas życia dziennika w menu Konfiguracja terminala w kategorii Konfiguracja w sekcji Log.

Sprawdź usługę Print Spooler. Musi on zostać aktywowany.

Jeśli pojawi się ten komunikat, do logowania na serwerze używane jest konto serwisowe usługi [FP] LIMS. Zalecamy założenie osobnego konta użytkownika dla usługi, które nie pozwala na logowanie.