Najróżniejsze metody pomiarowe mogą być zintegrowane w systemie LIMS.

Przegląd aktualnych metod pomiarowych dla FP-LIMS.

Metody pomiarowe: [FP]-LIMS i połączenie analityki instrumentalnej

Nieuporządkowane dane? Trudności w ocenie próbki i zbieraniu danych? Próbki i dane, które należy zebrać są indywidualne, zależne od laboratorium i nie zawsze mogą być odwzorowane w predefiniowanych testach. Niemniej jednak ważne jest, aby testować, rejestrować i oceniać wszystkie istotne dla produktu właściwości testowe. Szczególnie w procesach pobierania próbek, kluczowe jest szczegółowe odwzorowanie zgodnie z określonymi specyfikacjami.

Dlatego oferujemy Państwu możliwość ręcznego, przyjaznego dla użytkownika wprowadzania danych za pomocą opcjonalnych masek lub list wprowadzania. Z pomocą [FP]-LIMS, można zapisać wszystkie pomiary ręczne w oprogramowaniu LIMS poprzez dialog wejściowy dostosowany do wymagań użytkownika i wyświetlić je później na świadectwach badań. Ta maska wejściowa może być używana dla wielu różnych wartości i pomiarów; elastyczne dopasowanie do potrzeb użytkownika jest w centrum uwagi firmy Fink & Partner GmbH.

Niezależnie od tego, czy pracujesz w laboratorium badawczym z suwmiarkami, mikrometrami, przymiarami dźwigniowymi, sprawdzianami, zestawami próbek, optycznymi przyrządami pomiarowymi, kontrolami wizualnymi, próbkami referencyjnymi lub innymi przyrządami do zapewnienia jakości, adaptowalne oprogramowanie [FP]-LIMS może rejestrować Twoje wyniki. Nie ma znaczenia, czy podajesz wartość, czy np. zdefiniowane pojęcie, oczywiście możliwe są również zapytania atrybutywne.

Wystarczy samodzielnie zdefiniować, jakie analizy, badania i parametry, z jakimi jednostkami, metodami i podstawami oceny mają być badane w laboratorium i odwzorowane w oprogramowaniu LIMS. W swojej indywidualnej bazie danych laboratorium [FP]-LIMS określasz, jakie wartości i parametry mają być wyświetlane w raportach z badań – granice oznaczalności, miejsca dziesiętne i cyfry znaczące.

Nasze adaptowalne oprogramowanie LIMS obsługuje wszystkie indywidualne pomiary poprzez okna dialogowe wprowadzania danych, jak również integrację instrumentów analitycznych. Dane są nie tylko szybko i bezpiecznie synchronizowane, ale obsługujemy również prawie każdy format danych, które można eksportować. Zespół ekspertów firmy Fink & Partner GmbH jest do Państwa dyspozycji z wieloletnim doświadczeniem, aby Państwa wdrożenie zakończyło się sukcesem. Zaufajcie Państwo naszemu wieloletniemu doświadczeniu.

Oprogramowanie Fink & Partner LIMS [FP]-LIMS może być używane w najróżniejszych laboratoriach testowych do przeprowadzania różnorodnych testów i analiz.

[FP]-LIMS i metody pomiarowe: Państwa korzyści w skrócie

  • Integracja wszystkich typów pomiarów: bezpośrednich, pośrednich, analogowych lub cyfrowych

  • Przyjazne dla użytkownika wprowadzanie danych za pomocą masek wprowadzania danych lub list wprowadzania danych

  • Przechowywanie wszystkich pomiarów ręcznych i wyświetlanie ich na świadectwach badań

  • Elastyczne dostosowanie do Państwa potrzeb możliwe w każdej chwili

  • Samodzielne określenie analiz, testów i parametrów, które mają być odwzorowane

  • Szybka i bezpieczna synchronizacja