• FP-LIMS Software LOGO

Rozwiązanie programowe FP-LIMS do analiz laboratoryjnych

Innowacyjne funkcje umożliwiają elastyczne zastosowania laboratoryjne

Rosnąca liczba norm i przepisów dotyczących produktów jest niezbędna dla zapewnienia najwyższej jakości poszczególnych produktów różnych producentów. Oznacza to jednak również, że potrzeba coraz więcej pracy w postaci szczegółowej dokumentacji i regularnych inspekcji. Ze względu na silną konkurencję światową, należy również stale monitorować wydajność i ulepszać procesy pracy w laboratoriach. Jednak zasoby na ten cel są często bardzo ograniczone, a wiele firm coraz częściej osiąga swoje granice logistyczne i techniczne.

Zastanawiasz się, jak nasz rozwiązanie programowe FP-LIMS może zoptymalizować Twoje procesy?

Skontaktuj się z nami!

Automatyzacja i zgodność z wszystkimi standardami z oprogramowaniem [FP]-LIMS

Standardowy interfejs do systemów ERP, takich jak SAP R/3, jest wykorzystywany nie tylko do zarządzania danymi podstawowymi. Przetwarzanie zleceń testowych lub produkcyjnych może być również płynnie kontrolowane i całkowicie dostosowane do najnowszych standardów. W przypadku zmiany rozporządzenia należy zaktualizować jedynie przepisy dotyczące inspekcji głównej. Wówczas również związane z tym testy są zmieniane całkowicie automatycznie. W ten sam sposób tworzenie certyfikatów i atestów w oparciu o dane testowe i produkcyjne odbywa się automatycznie. W razie potrzeby można je uzupełnić odpowiednimi informacjami dotyczącymi procesu. Wyniki badań surowców lub produktów wstępnych mogą być również przyporządkowane do certyfikatów kilku zleceń produkcyjnych bez podwójnego wprowadzania danych. Dzięki oprogramowaniu LIMS firmy Fink und Partner można również bardzo efektywnie projektować dokumentację i zapewnić porównywalność generowanych wyników.

Zastanawiasz się, jak nasz FP-LIMS może zoptymalizować Twoje procesy?

Skontaktuj się z nami!

Optymalizacja procesów roboczych dzięki rozwiązanie programowe FP-LIMS

Dzięki wydajnemu oprogramowaniu LIMS firmy Fink und Partner masz wszystko pod pełną kontrolą w połączonym systemie zarządzania. Dzięki systemowi [FP]-LIMS można nie tylko monitorować poszczególne procesy robocze, ale również zapewnić zgodność z wymagającymi przepisami i normami, bezbłędnie wypełniać obowiązki związane z dokumentacją, zarządzać próbkami, oceniać ważne kluczowe dane liczbowe i szybko reagować na wąskie gardła w procesie pracy. Dzięki uniwersalnym, łatwo integrującym się interfejsom oprogramowania [FP]-LIMS oraz naszemu rozległemu, międzysektorowemu doświadczeniu, wszystkie systemy pomiarowe i ERP mogą być ze sobą połączone w sieć. Rozbudowana sieć partnerów z licznymi producentami urządzeń laboratoryjnych pozwala nam również oferować Państwu najnowsze konfiguracje i rozszerzenia. W międzyczasie oprogramowanie LIMS firmy Fink und Partner nie traci na kompatybilności w dół, a co za tym idzie na zdolności do wydawania. Dzięki temu system pozostaje zawsze indywidualnie dostosowany do Państwa życzeń i specjalnych potrzeb. Tylko w ten sposób można rozpoznać szanse i problemy oraz zoptymalizować procesy i przepływ pracy w sposób zrównoważony, bez dużych nakładów czasu i zasobów. Praca personelu laboratorium jest dodatkowo wspierana przez testy automatyczne, tworzenie raportów i certyfikatów oraz indywidualne instrukcje pracy. Ręczne wpisy są ograniczone do minimum, aby uniknąć błędów.

Zarządzanie zasobami za pomocą rozwiązanie programowe FP-LIMS

Dzięki oprogramowaniu LIMS można nie tylko zoptymalizować procesy robocze i dokumentację, ale również w najlepszy możliwy sposób ekonomicznie zarządzać zasobami poprzez komunikację z systemami ERP/PP. W ten sposób dane logistyczne mogą być zintegrowane i przetwarzane w praktyczny sposób, na przykład w celu efektywnego zarządzania dostawcami lub skargami.  Centralna kontrola, dokumentacja i analiza statystyczna wszystkich zleceń kontroli lub, na przykład, analiza możliwości pomiarowych sprzętu pomiarowego, umożliwiają dostęp do danych w dowolnym miejscu poprzez komputery robocze, a tym samym szybkie reagowanie na problemy w produkcji. Zarządzanie jakością jest realizowane przez oprogramowanie [FP]-LIMS zgodnie z normami i jednocześnie bardziej efektywnie. Ale również Państwa personel i jego indywidualne kwalifikacje, jak również drogie systemy pomiarowe i inne urządzenia laboratoryjne mogą być optymalnie zaplanowane przy pomocy oprogramowania LIMS firmy Fink und Partner. Optymalny przydział personelu i zasobów materiałowych do odpowiednich procesów laboratoryjnych nie stanowi już problemu. Ponadto konieczne jest określenie wszystkich istotnych kosztów w celu określenia potencjalnych oszczędności i zapewnienia przejrzystości kosztów jakości. Szczególnie w laboratoriach z kilkoma lokalizacjami lub różnymi liniami produkcyjnymi jest to czasochłonne i kosztowne zadanie.

Szczegółowy przegląd i jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów to Twoja przewaga nad konkurencją. Fink und Partner wnosi Cię właśnie tam dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, naszej silnej współpracy z wieloma producentami przyrządów pomiarowych oraz naszemu oprogramowaniu [FP]-LIMS, które zostało wypróbowane i przetestowane tysiące razy na całym świecie. Skontaktuj się z nami! Znajdziemy odpowiednie rozwiązanie Państwa problemów i procesów roboczych.