• FP-LIMS Software Einsatzgebiet - Chemieindustrie

Chemie, chemische industrie & LIMS

FP-LIMS in de chemische industrie

Chemie LIMS: Individuele softwareconcepten voor de chemische industrie van Fink & Partner

De chemische industrie staat bekend als een industrie waarin vaak gevaarlijke stoffen worden gebruikt. Daarom is de juiste omgang met dergelijke stoffen vooral in de chemische industrie van groot belang. Chemie is niet alleen gevaarlijk, maar kan ook zeer nuttig zijn.

Bedrijven in deze sector produceren producten voor de voedingsindustrie, zijn actief in het kunststofsegment of leveren aan de auto- en elektronica-industrie. De chemische industrie gebruikt daarom veel verschillende stoffen, die anorganisch, synthetisch of organisch kunnen zijn. Veel producten bestaan uit mengsels van deze verschillende componenten. Hieruit kunnen ook twee centrale taken van de chemische industrie worden afgeleid. Dit zijn de controle van binnenkomende grondstoffen en het bewaken van de juiste samenstelling in de productie. Omdat veel grondstoffen voor de chemische industrie uit de natuur afkomstig zijn, zijn er vaak schommelingen in de samenstelling. Om deze reden voeren veel bedrijven inkomende inspecties uit. De zuiverheid, samenstelling en ook de temperatuur of dichtheid worden gecontroleerd.

Ook sensorische informatie speelt een belangrijke rol in de productie. Viscositeit, temperatuur of smeltpunt zijn enkele voorbeelden die tijdens de productie worden gecontroleerd. Ook spectrale analyses, vochtmetingen of korrelgroottemetingen maken in veel chemische bedrijven deel uit van het dagelijks leven. Bovendien moeten de recepten worden beheerd en nauwkeurig in de productie worden geïmplementeerd. Ook hier worden verschillende metingen uitgevoerd, die op hun beurt talrijke gegevens opleveren. Fink & Partner is gespecialiseerd in het leveren van softwareoplossingen voor de industrie. Er is ook software voor bedrijven in de chemische industrie die is ontworpen om de gegenereerde gegevens te beheren.

Vraagt u zich af of onze oplossing ook compatibel is met uw apparaten?

Neem contact met ons op!

LIMS voor de chemische industrie van Fink & Partner

Laboratoriuminformatie- en managementsystemen hebben zich bewezen in alle omgevingen waarin voortdurend een grote hoeveelheid verschillende gegevens wordt gegenereerd. Fink & Partner gebruikt een dergelijk LIMS ook om bedrijven in de chemische industrie een veelzijdig en praktisch concept te bieden. Een voordeel van deze aanpak is de centrale database. Het verzamelt en beheert alle gegevens van externe bronnen. Dergelijke informatie kan automatisch worden geïmporteerd via digitale interfaces of handmatig worden ingevoerd. Hiervoor is het laboratoriuminformatie- en managementsysteem van Fink & Partner compatibel met talrijke analyse- en regelapparatuur van verschillende fabrikanten. Het is onder andere mogelijk om direct meetgegevens in te lezen van apparaten van fabrikanten zoals Agilent, Spectro of Thermo Fisher.

Het systeem maakt het ook mogelijk om dergelijke processen volledig te automatiseren. Dit bespaart tijd en levert real-time data op hetzelfde moment. Dankzij deze functie kan het systeem ook worden gebruikt om de productie rechtstreeks te sturen. Meet- en regelwaarden kunnen direct worden weergegeven, zodat bij afwijkingen direct kan worden ingegrepen. Als alternatief kunnen met het systeem gedefinieerde grenswaarden worden bewaakt en een alarm worden geactiveerd als deze worden overschreden of niet worden bereikt.

Chemie LIMS: Software voor kwaliteitsmanagement in de chemische industrie

Het laboratoriuminformatie- en managementsysteem [FP]-LIMS van F&P is ook geschikt voor het ondersteunen of uitvoeren van kwaliteitscontroles binnen het bedrijf. Gegevensexport, bijvoorbeeld, maakt het mogelijk om alle informatie uit de database beschikbaar te stellen aan externe IT-systemen. Dit kunnen ERP-systemen of bestaande controleprogramma’s zijn. De module voor testorderbeheer maakt het mogelijk om individuele processtromen voor individuele processen te definiëren. Dit maakt zowel de administratie van monsters als de ordelijke verwerking van individuele orders mogelijk. Composities en workflows worden opgeslagen met de receptenbeheer module. Op deze manier worden kwaliteitsnormen vastgesteld en continu bewaakt.

Fink & Partner – in samenwerking met de industrie

Fink & Partner is al jaren bekend met de ontwikkeling en integratie van softwaresystemen voor de industrie. Door de nauwe samenwerking met industriële bedrijven is de schat aan ervaring gegroeid, zodat Fink & Partner goed op de hoogte is van de behoeften en eisen van de industrie. LIMS van F&P worden ook gebruikt in tal van bedrijven in de chemische industrie. In de praktijk blijken de systemen dagelijks veerkrachtig en nuttig te zijn.