• Firmenlogo Malvern Panalytical bunt

Malvern Panalytical Urządzenia i FP-LIMS

Niezawodne analizy przy użyciu nowoczesnych systemów

Malvern Panalytical jest spółką joint venture pomiędzy Malvern Instruments (Wielka Brytania) i PANalytical (Holandia). Połączenie jednostek biznesowych łączy w sobie mocne strony projektanta i producenta urządzeń do analizy materiałów. Pozycja rynkowa oraz siła innowacji sprawiają, że Malvern Panalytical jest globalnym graczem w dziedzinie technologii pomiarowych.

Firmy te kładą szczególny nacisk na obsługę klienta. Na czym się skupiamy? Innowacyjne, zorientowane na klienta rozwiązania mające na celu zwiększenie wydajności i osiągnięcie celów ekonomicznych.

Wielkość, kształt i stężenie cząsteczek, tożsamość chemiczna, potencjał zeta, ładunek białek, masa cząsteczkowa, masa i konformacja, interakcje i stabilność biomolekularna, właściwości reologiczne, stężenie pierwiastków i struktury krystalograficzne – technologie te umożliwiają precyzyjny pomiar różnorodnych parametrów.

Klienci europejskiego producenta korzystają z bardziej efektywnych procesów rozwoju i produkcji. Właśnie w tym miejscu wkracza LIMS firmy Fink & Partner.

Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego (XRD) – USP firmy Malvern Panalytical

Dyfraktometr rentgenowski umożliwia kontrolę struktury materiału. Malvern Panalytical oferuje instrumenty, które są szczególnie innowacyjne i wydajne w tej dziedzinie. Fizyczne zjawisko dyfrakcji światła rentgenowskiego jest tutaj wykorzystywane do zdobycia wiedzy na temat badanej próbki.

Grupy produktów producenta przyrządów pomiarowych Malvern Panalytical w skrócie:

 • Rozwiązania w zakresie automatyzacji
 • Wzorce kalibracji
 • Analizatory poprzecznotaśmowe CNA
 • Materiały eksploatacyjne
 • Spektrometry ręczne
 • Systemy analizy obrazu
 • Systemy chromatografii cieczowej
 • Mikrokalorymetry
 • Spektrometry i spektroradiometry
 • Sizery cząstek stałych
 • Przygotowanie próbki dla XRF i ICP
 • Rozwiązania programowe XRF/XRD
 • Spektroradiometry
 • Części składowe promieniowania rentgenowskiego
 • Dyfraktometr rentgenowski (XRD)
 • Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej (XRF)
 • Metrologia cienkich warstw
 • Platformy rozpraszania promieniowania rentgenowskiego
 • Lampy rentgenowskie

Malvern Panalytical oraz Fink & Parter – silne partnerstwo

Panalityczny sprzęt Malvern jest używany na całym świecie. W połączeniu z naszym LIMS użytkownicy mogą bezpośrednio doświadczyć skutecznej mocy symbiozy urządzenia i oprogramowania. Płynna komunikacja z miernika Panalytical Malvern do oprogramowania pozwala na ocenę danych w czasie rzeczywistym. Jest to możliwe dzięki naszemu silnemu interfejsowi. Zautomatyzowane procesy i efektywne analizy są częścią codziennej działalności pracownika laboratorium.