Czym jest analiza spektralna?

W laboratorium przez cały dzień odbywa się wiele różnych procesów. Od prostych pomiarów, poprzez złożone analizy, aż po rozbudowane i złożone łańcuchy testowe. A w prawie wszystkich przypadkach trzeba coś przeanalizować. W końcu precyzyjne oznaczenia jakościowe lub ilościowe są podstawą każdej dobrze uzasadnionej pracy chemiczno-naukowej. Usystematyzowany porządek i przejrzysty system odgrywają decydującą rolę w efektywnej pracy takiego laboratorium. Dzięki naszemu rozwiązaniu Fink & Partner LIMS oferujemy Państwu system, który dokładnie spełnia te wymagania. Szczególnie w dziedzinie analizy spektralnej zazwyczaj powstają duże ilości danych i ważnych wyników, które muszą być wiarygodnie rejestrowane i przechowywane.

Masz urządzenie do analizy spektralnej i chcesz połączyć dane pomiarowe w oprogramowaniu LIMS?

Metoda analiza spektralna

Spektroskopia obejmuje kilka metod fizycznych, za pomocą których promieniowanie może być rozkładane w zależności od określonej właściwości. Właściwości te obejmują m.in. energię, masę, długość fali i tak dalej. Rozkład intensywności występujących w takim obrazie nazywany jest widmem.

W spektrometrii widma takie są mierzone ilościowo za pomocą tzw. spektrometru. Czysta metoda rejestracji tego pomiaru nazywana jest spektrografią, a graficzne przedstawienie określonych wartości nazywane jest spektrogramem. Widma takie można oglądać za pomocą spektroskopu. W ten sposób Isaac Newton rozpoznał podział białego światła na jego widma.

Badane promieniowanie waha się od całego zakresu fal elektromagnetycznych i wszystkich fal mechanicznych, takich jak fale wodne i dźwiękowe do wiązek cząstek, takich jak jony, atomy, molekuły, a nawet elektrony.

Obszary zastosowania analizy spektralnej

W spektroskopii, właściwości źródła promieniowania, właściwości między źródłem a medium transportowym w spektrometrze powinny być podkreślone, oprócz samego promieniowania (jeśli nie jest znane). Stężenie i charakter chemiczny substancji emitujących lub pochłaniających oraz substancji można również określić za pomocą analizy spektralnej.

W najbardziej zróżnicowanych formach spektrografia jest stosowana na przykład w podobszarach medycyny, toksykologii kryminalistycznej lub biologii, w badaniach materiałowych oraz w chemii kryminalistycznej. W ten sposób w większości przypadków można sformułować wiarygodne i pewne stwierdzenia, które ostatecznie mogą mieć decydujące znaczenie dla wyjaśnienia przyczyny zgonu lub dla ostatecznego oddziaływania nowego leku. Prawa naturalne i definicja naszych podstawowych jednostek sekund i miernika zostały również sprawdzone przez wysoką precyzję, z jaką większość widm może być odczytywana.

Współpracujący dostawcy usług

Nasze rozwiązanie LIMS jest kompatybilne z dużą liczbą znanych producentów w branży. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wysokim wymaganiom stawianym sobie przez nas samych, w ostatnich latach w coraz większym stopniu rozszerzyliśmy kompatybilność oprogramowania. Z naszymi [FP]-LIMS kompatybilne są między innymi urządzenia następujących producentów: Hitachi, Bruker, Spectro Ametek, ThermoFisher Scientific, Agilent Technologies, analtikjena, Horiba Scientific, Malvern Panalytical, Microtrac, PerkinElmer i Zwick Roell.

W szczególnym przypadku analizy spektralnej współpracujemy z markami Hitachi, Spectro / Ametek, Bruker, Thermo Fisher i Malvern Panalytical.

W zakresie analizy spektralnej, Fink & Partner współpracuje obecnie z Hitachi, Bruker Spectro / Ametek i Thermo Fisher.

Rozwiązanie Fink & Partner LIMS w Państwa laboratorium

[FP]-LIMS opiera się na trzech wartościach: prostocie, głębi szczegółów i maksymalnej łatwości obsługi, tak abyś nie tracił orientacji w tym, co się dzieje. Dzięki naszemu systemowi LIMS korzystają Państwo nie tylko z centralnego punktu gromadzenia i klasyfikacji wszystkich danych, ale również z inteligentnego systemu, który w pełni wykorzystuje Państwa dane. Dzięki zastosowaniu naszego systemu w Państwa firmie, wszystkie wyniki pomiarów i inne dane z wielu różnych procesów pomiarowych mogą być łatwo podsumowane, porównane i wyświetlone przy użyciu różnych metod pomiarowych. W ten sposób można doświadczyć idealnego połączenia maksymalnej wydajności, atrakcyjnej oszczędności czasu i efektywnej przejrzystości. Poznaj rozwiązanie Fink & Partner LIMS już dziś i zabezpiecz centralną archiwizację i archiwizację danych pomiarowych, jak również szybką i dokładną wizualizację. Pozwala to na stworzenie certyfikatu w dowolnym momencie. Dzięki temu Fink & Partner [FP]-LIMS jest idealnym towarzyszem codziennej pracy w laboratorium.