Czym jest analiza fluorescencji rentgenowskiej?

Pożegnaj się z chaosem i zamieszaniem – i ciesz się na Fink & Partner [FP]-LIMS. W codziennej pracy w laboratorium nie tylko doświadczysz zupełnie nowej i łatwo zrozumiałej struktury wszystkich Twoich danych pomiarowych i wyników, ale także nieograniczonych możliwości, które są dla Ciebie dostępne dzięki centralnej pamięci masowej. Czy to spontanicznie wygenerowany certyfikat, czy też czysta i szybka wizualizacja serii testów. Dzięki Fink & Partner [FP]-LIMS możesz sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z codzienną rutyną laboratoryjną, a nawet analizą fluorescencji rentgenowskiej.

Masz urządzenie do analizy fluorescencji rentgenowskiej i chcesz połączyć dane pomiarowe w oprogramowaniu LIMS?

Metoda analizy fluorescencji promieniowania rentgenowskiego (XRF)

Spektroskopia fluorescencyjna rentgenowska (spektroskopia XRF) jest powszechną i sprawdzoną metodą z szerokiego zakresu analizy materiału. Zasada analizy fluorescencji rentgenowskiej ma swoje źródło w fluorescencji rentgenowskiej. Metoda ta jest jedną z najczęściej stosowanych metod ilościowego i jakościowego oznaczania składu pierwiastkowego analitu. Dużą zaletą jest analiza nieniszcząca, co oznacza, że próbki nie są uszkodzone w trakcie pomiarów i nie ma potrzeby trawienia w celu osiągnięcia dobrego wyniku. Granica wykrywalności wynosi około jednego mikrogram/gram (ppm). Tylko próbki stałe są badane w tej formie analizy. Ciecze mogą być również analizowane, jeśli znajdują się w plastikowym pojemniku z cienkim dnem z folii. W większości przypadków stosuje się próbki stałe, które są przygotowywane w postaci okrągłego krążka o średnicy od 2 cm do 5 cm. Ponadto, analit potrzebuje płaskiej powierzchni, aby można było odbijać promienie rentgenowskie.

Zastosowanie analizy fluorescencji rentgenowskiej

XRF jest szczególnie szeroko stosowany we wszystkich dziedzinach przemysłu metalowego oraz w badaniach ceramiki. XRF znajduje również zastosowanie w analizie materiałów budowlanych i szkła oraz w analizie środków smarnych i produktów na bazie olejów mineralnych.

Analiza fluorescencji rentgenowskiej jest również bardzo popularna przy zakupie złota i analizie dzieł sztuki dzięki metodzie przyjaznej dla próbki. Przy użyciu złota można określić dokładną delikatność próbki, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w czasach stale zmieniającej się ceny złota. Analiza fluorescencji rentgenowskiej zapewnia powierzchowną pewność i klarowność rzeczywistej zawartości złota. Badania obiektów sztuki to przede wszystkim szybki i wiarygodny wynik. Jeśli na przykład kompletny obraz jest badany w ramach analizy fluorescencji rentgenowskiej, można zidentyfikować poszczególne pigmenty i przedstawić na obrazie rozmieszczenie różnych pierwiastków chemicznych.

Granice analizy fluorescencji rentgenowskiej

Niestety, procedura XRF nie może być stosowana do elementów lżejszych od boru. Tylko fluor może być stosowany dla stosunkowo dobrych wartości, a sód dla raczej dobrych wartości. Wynika to z faktu, że promieniowanie rentgenowskie lżejszych elementów jest zbyt łatwo absorbowane i dlatego nie może wniknąć w detektor w pierwszej kolejności.

Dostawcy współpracujący

Nasz [FP]-LIMS jest kompatybilny z wieloma znanymi producentami w branży. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wysokim wymaganiom stawianym sobie przez nas samych, w ostatnich latach w coraz większym stopniu rozszerzyliśmy kompatybilność oprogramowania. Z naszymi Fink & Partner [FP]-LIMS współpracują między innymi urządzenia następujących producentów: Hitachi, Bruker, Spectro Ametek, ThermoFisher Scientific, Agilent Technologies, Analtikjena, Horiba Scientific, Malvern Panalytical, Microtrac, PerkinElmer i Zwick Roell.

W szczególnym przypadku analizy fluorescencji rentgenowskiej współpracujemy z markami Hitachi, Spectro / Ametek, Bruker, Thermo Fisher i Malvern Panalytical.

FP]-LIMS w Państwa laboratorium

Doświadcz zalet [FP]-LIMS we własnym laboratorium: maksymalna łatwość obsługi, absolutna przejrzystość, bezpieczeństwo i szybki dostęp z każdego miejsca. W nadchodzących latach coraz ważniejsza stanie się również maksymalna elastyczność – dotyczy to jednak nie tylko naszego życia osobistego, ale również wszystkich danych i wyników pomiarów rejestrowanych przez laboratoria na całym świecie. Wykorzystajcie więc teraz swoją szansę i zobaczcie się wśród pionierów digitalizacji laboratoryjnej – z [FP]-LIMS firmy Fink & Partner!