• FP-LIMS Software Einsatzgebiet - Metallveredelung

Obróbka wykańczająca metali – chromowanie, galwanizacja i więcej

Wykończenie metali LIMS – Chromowanie i galwanizacja

  • Albert Handtmann Metallgußwerk GmbH & Co. KG
  • PIV Drives GmbH
  • Umicore Galvanotechnik GmbH

W obróbce wykańczającej metali, precyzja i właściwe obchodzenie się z różnymi materiałami są niezbędne. Przemysł ten wykorzystuje różne rodzaje metalu, od stali i aluminium do chromu. Metody stosowane w wykańczaniu metali obejmują chromowanie, cynkowanie, różne techniki powlekania, galwanizowanie i powlekanie proszkowe. W ramach tych technik, z kolei, istnieją różne warianty. Połączenie licznych metod wykończeniowych i wielu materiałów tworzy bardzo złożoną gałąź przemysłu, w której niezbędna jest precyzja i dokładna kontrola procesów.

Precyzyjne kontrole i pomiary są niezbędne natychmiast po otrzymaniu towaru w procesie obróbki wykańczającej metalu. Na przykład, różne metale i materiały pomocnicze są sprawdzane pod względem czystości lub właściwości technicznych. Potrzeba ciągłego monitorowania wzrasta na różnych etapach produkcji. Na przykład proces galwanizacji musi być stale monitorowany. Dotyczy to takich parametrów jak zawartość kwasu i metalu. Podobnie, duża część kontroli zapewnienia jakości przy wykańczaniu metali jest przeprowadzana. Na przykład przeprowadza się kontrole optyczne, takie jak kontrola wyglądu lub koloru. Coraz częściej stosuje się w tym celu systemy elektroniczne, które bardzo precyzyjnie mierzą i wykrywają nawet najmniejsze odchylenia. W dalszej kontroli sprawdzana jest jakość powierzchni, grubość warstwy lub odporność na korozję.

Zastanawiasz się, czy nasze rozwiązanie jest kompatybilne również z Twoimi urządzeniami?

Skontaktuj się z nami!

LIMS jako koncepcja centralnego zarządzania danymi pomiarowymi i kontrolnymi

Systemy informacji laboratoryjnej i zarządzania, w skrócie LIMS, sprawdziły się w centralnym przetwarzaniu danych. Fink & Partner również opiera się na tej koncepcji w zakresie oprogramowania dla przemysłu obróbki wykańczającej metali. Firmy zajmujące się obróbką metali wykorzystują liczne czujniki do wyżej wymienionych badań i kontroli. Dane te stale dostarczają danych w formie cyfrowej. Jedną z zalet LIMS jest możliwość bezpośredniego odczytu danych z czujników i systemów pomiarowych. Dane są przesyłane bezpośrednio do bazy danych poprzez interfejsy. System Fink & Partner jest kompatybilny z urządzeniami wielu producentów. Możliwe jest między innymi bezpośrednie połączenie z urządzeniami pomiarowymi i kontrolnymi Bruker, Spectro, Hitachi, Thermo Fisher lub Zwick.

W ten sposób możliwe jest gromadzenie wszystkich danych pomiarowych i kontrolnych w centralnej bazie danych. Automatyzacja poprzez cyfrowe interfejsy pozwala na ciągły przebieg tego procesu bez dodatkowego wysiłku. Jednocześnie system informacji i zarządzania laboratorium jest w stanie udostępnić dane innym systemom informatycznym. W tym celu system Fink & Partner posiada moduły do podłączenia do aplikacji biznesowych. Dzięki tej funkcji system Fink & Partner może być łatwo zintegrowany z istniejącą infrastrukturą IT. Zebrane dane mogą być następnie wykorzystane w innych programach, takich jak system ERP.

Zebrane dane są często podstawą do dalszych zadań. Również tutaj system Fink & Partner oferuje specjalne moduły, które pomagają w codziennej pracy. Dzięki serwerowi zadań możliwe jest zautomatyzowanie różnych procesów lub monitorowanie ich przez system. W ten sposób można ustawić wartości graniczne, a w przypadku ich przekroczenia do konkretnej osoby wysyłana jest wiadomość. Dzięki modułowi do zarządzania analizą możliwe jest przetwarzanie zmierzonych wartości. Za pomocą monitora SPC dane sterujące mogą być wyświetlane w sposób graficzny i przejrzysty. Może być stosowany w laboratorium, w kontroli jakości lub bezpośrednio w produkcji w celu sprawdzenia właściwości. Możliwe jest zarówno wyświetlanie i ocena starszych danych w dłuższym okresie czasu, jak i wyświetlanie ich w czasie rzeczywistym.

Indywidualne koncepcje oprogramowania dla przemysłu

Fink & Partner posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania przeznaczonego specjalnie dla branży. Różne gałęzie przemysłu, które są wyposażone w oprogramowanie Fink & Partner, często mają bardzo różne i indywidualne wymagania. Z tego powodu Fink & Partner nie tylko dostosował się do ogólnych potrzeb przedsiębiorstw przemysłowych, ale również odpowiada na życzenia i wymagania. Fink & Partner dostarczył już takie zaadaptowane systemy oprogramowania dla wielu firm z branży obróbki metali. Wśród firm, które polegają na oprogramowaniu Fink & Partner znajdują się Albert Handtmann Metallgußwerk GmbH & Co. KG, PIV Drives GmbH i Umicore Galvanotechnik GmbH.