• FP-LIMS Software Einsatzgebiet - Giesserei

Odlewnia LIMS – wspiera Państwa w procesie uzyskiwania wysokiej jakości produktów odlewniczych

Odlewnia FP-LIMS z optymalną kontrolą jakości

Największy udział odlewów pochodzi z niemieckiej produkcji odlewniczej. W całym kraju zatrudnionych jest około 80 000 osób. Odlewnia jako przemysł jest ważnym sektorem gospodarki. Najwyższym priorytetem są wysokie standardy jakości. Dzięki doświadczonemu partnerowi, takiemu jak Fink & Partner, właściwy LIMS zapewnia właściwą jakość w każdym momencie.

Precyzja i staranność są decydujące dla jakości w odlewni. Jako wczesny etap ekonomicznego łańcucha wartości firmy przejmują ważną funkcję dostawcy. Obsługują one liczne rynki, zarówno w regionie, jak i na rynku światowym. Baza klientów odlewów precyzyjnych obejmuje głównie technologię medyczną, przemysł chemiczny oraz przemysł stalowy. Producenci samochodów i liczne zakłady produkcyjne polegają na jakości odlewów. Zaufanie to rodzi wielką odpowiedzialność. Aby sprostać tej odpowiedzialności, potrzebujesz odpowiedniego partnera po swojej stronie. W ten sposób otrzymujesz odpowiednie oprogramowanie dla laboratorium, aby móc rejestrować, testować i analizować wszystkie procesy w branży.

Zapewnienie jakości w przemyśle odlewniczym

Fink & Partner jest uważany za doświadczonego partnera w branży. Firma tworzy oprogramowanie laboratoryjne od ponad 25 lat. LIMS (Laboratory Information Management Software) towarzyszy laboratoriom we wszystkich procesach systemowych. Oprogramowanie sprawdziło się w obszarze towarów przychodzących i wychodzących, łańcucha produkcyjnego i bezpieczeństwa danych. Jest on odpowiedni dla całego łańcucha procesów w laboratorium. Oprogramowanie Fink & Partner kompetentnie importuje i eksportuje dane metrologiczne. Fink & Partner posiada ponad 4000 instalacji na całym świecie. Niezależnie od systemu, z którego korzystasz, Fink & Partner łączy odpowiednie urządzenia pomiarowe z oprogramowaniem i pomaga w osiągnięciu spójnego systemu.

Ze względu na mnogość istniejących interfejsów, możemy zaoferować Państwu nieskomplikowaną instalację. Jeśli używasz urządzeń, z którymi nie mieliśmy do tej pory do czynienia, wystarczy nowa konfiguracja interfejsu. Taka konfiguracja może być utworzona w bardzo krótkim czasie. Zastanawiasz się, czy dotyczy to również Twoich urządzeń?

Przegląd naszych referencji

frankenguss odlewnia referencyjna fp lims

Nasi eksperci mogą szybko odpowiedzieć na Twoje pytania!

Skontaktuj się z nami!

Metody pomiaru zapewnienia jakości w przemyśle odlewniczym

Aby jakość była właściwa, konieczne jest zastosowanie kilku procedur testowych. Firmy z branży stosują przede wszystkim następujące procedury pomiarowe

 • OES
 • RFA
 • Analiza spektralna
 • Próba rozciągania
 • Próba twardości

jako wspólne metody pomiarowe w celu zapewnienia określonej normy jakości. Rodzaje badań są ważniejsze niż produkcja. Odbiór towarów i kontrola końcowa to kolejne ważne obszary odlewni, które wymagają staranności i precyzji. Zapewnienie jakości wraz ze złożonymi procedurami testowymi obejmuje również odpowiednie wyposażenie.

Wspólne przyrządy pomiarowe znanych producentów sprzętu w przemyśle odlewniczym to na przykład

 • Bruker Q4 Tasman

 • Bruker Magellan
 • istrz odlewni Hitachi
 • Thermo Fischer ARL Equipment
 • Zwick urządzeń przez eksperta testowego
 • Spectro Spectromaxx
 • Spectro Spectrolab

Z [FP]-LIMS, Fink & Partner ma dostęp do kilku modułów, dzięki czemu można wygodnie zarządzać analizami bez konieczności wyszukiwania. Zastosowane moduły, które obejmują zarządzanie analizą, dostęp do Internetu, dialogi wejściowe i kolejność testów, zapewniają indywidualne interfejsy. Umożliwia to ręczne wprowadzanie danych i wprowadzanie ich do oprogramowania [FP]-LIMS. W ten sposób zapewnienie jakości może być przeniesione na wyższy poziom, który wykonuje funkcje automatycznie lub ręcznie – w zależności od potrzeb.

Fink & Partner – Zapewnienie jakości poprzez know-how

Fink & Partner jest również kompetentnym partnerem w zakresie zapewnienia jakości w branży. Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników uczyniło z firmy ważnego partnera z know-how w branży odlewniczej. Potwierdzają to również wcześniejsze referencje klientów.

Opracowanie przez Fink & Partner umożliwia uzyskanie wysokiej jakości oprogramowania dla laboratorium. Firmy otrzymują automatyczny system testujący, który monitoruje łańcuch procesu od przyjęcia towaru do kontroli końcowej i, w razie potrzeby, ocenia go ręcznie.