• FP-LIMS Software Einsatzgebiet - Metallhandel und Recycling von Altmetallen

Handel metalami i recykling złomu metali

Przyjazny dla środowiska recykling materiałów z FP-LIMS

  • Becker Stahl-Service GmbH
  • Berzelius Metall GmbH
  • BSB Braubach

Handel metalami to bardzo zróżnicowana branża. Istnieje nie tylko duża liczba różnych metali, ale wiele firm specjalizuje się również w konkretnych zadaniach, takich jak recykling i ponowne wykorzystanie. Handlarz metalami może, na przykład, handlować czystymi surowcami lub być firmą zajmującą się recyklingiem.

Istnieją przedsiębiorstwa, które mają ugruntowaną pozycję dostawców dla niektórych gałęzi przemysłu, takich jak przemysł motoryzacyjny lub budowy maszyn. Jednocześnie w sektorze reprezentowani są również handlowcy metali szlachetnych. Tutaj metale szlachetne są sprzedawane w mniejszych ilościach. Niemniej jednak, istnieją podobieństwa między różnymi firmami w sektorze handlu metalami. Przede wszystkim jest to kwestia kontroli metali. W celu dalszej obróbki, ważne jest, aby wiedzieć dokładnie, z którym metalem masz do czynienia. Ważną rolę odgrywa również skład stopów i precyzyjne określenie czystości. Dobrym przykładem są cynowe brązy. Właściwości stopów zmieniają się szybko, w zależności od tego, jak dokładnie są one złożone. W celu uzyskania dokładnych danych na temat składu i czystości metali, firmy z tego sektora stosują bardzo specjalne metody pomiarowe. Na przykład w tym obszarze stosuje się spektrometry emisji optycznej lub analizę fluorescencji rentgenowskiej.

Zastanawiasz się, czy nasze rozwiązanie jest kompatybilne również z Twoimi urządzeniami?

Skontaktuj się z nami!

LIMS jako rozwiązanie do zarządzania danymi w handlu metalami

LIMS to skrót od LIMS – Laboratory Information and Management System. Takie programy komputerowe są przeznaczone do przetwarzania, wizualizacji i archiwizacji dużej ilości danych. W handlu metalami taki system jest pomocny w wielu dziedzinach. Rozpoczyna się to wraz z odbiorem towarów i odpowiednimi kontrolami. Wiele z tych analiz metali jest zautomatyzowanych. Systemy kontrolno-pomiarowe stale dostarczają danych, które są ważne w dalszym procesie przechowywania lub przetwarzania. LIMS firmy Fink&Partner może odbierać te dane bezpośrednio z różnych czujników pomiarowych. W tym celu dostępne są interfejsy, które są dostosowane do urządzeń pomiarowych w przemyśle. System jest kompatybilny między innymi z urządzeniami Bruker, Spectro, Hitachi, Thermo Fisher i Zwick. Umożliwia to na przykład import danych z Spectro SPECTROMAXx lub Bruker Q4 Tasman, bezpośrednio i bez wysiłku ręcznego.

Istnieje również wiele różnych procedur kontrolnych podczas inspekcji końcowej. Tutaj na przykład przeprowadza się próby rozciągania lub twardości. Dane te mogą być również automatycznie przesyłane do systemu. Odczytane dane mogą być nie tylko archiwizowane, ale również bezpośrednio przetwarzane graficznie i wyświetlane na monitorze SPC. Ułatwia to kontrolę, szczególnie w produkcji zautomatyzowanej. Możliwe jest również skonfigurowanie systemu Fink & Partner w taki sposób, aby wyzwalał alarm w przypadku przekroczenia lub nieosiągnięcia określonych zmierzonych wartości. W ten sposób możliwa jest szybka reakcja na odchylenia. System oferuje również pomocne funkcje do produkcji i dalszej obróbki metali. W module do zarządzania recepturami można na przykład przechowywać informacje o stopach lub instrukcje pracy. W ten sposób można ustalić standardy jakości i przechowywać proporcje mieszania stopów. Ponadto system informacji i zarządzania laboratorium firmy Fink & Partner jest kompatybilny z zewnętrznymi programami już stosowanymi w firmie. Moduł Connect łączy system z innymi programami, takimi jak oprogramowanie ERP. Interfejs ten może być następnie wykorzystany do eksportu danych z systemu informacji laboratoryjnej i zarządzania do innych programów. Funkcja ta ułatwia integrację systemu z istniejącą infrastrukturą informatyczną firmy w dowolnym momencie.

Indywidualne oprogramowanie dla sektora metalurgicznego firmy Fink & Partner

Fink & Partner dostarcza niestandardowe oprogramowanie dla branży handlu metalami. Fink & Partner od wielu lat ściśle współpracuje z firmami z tej branży. Dzięki tej współpracy Fink & Partner posiada bogate doświadczenie i doskonale zna potrzeby tej branży. Oprogramowanie specjalnie dostosowane do wymagań branży jest obecnie używane w wielu firmach. Niektóre z firm korzystających z systemów Fink&Partner to Becker Stahl-Service GmbH, Berzelius Metall GmbH lub BSB Braubach.