Wat is atoomemissiespectroscopie?

De AES-procedure

Bij Fink & Partner hebben we ons tot doel gesteld om met ons LIMS (Laboratory Information Management System) een solide en betrouwbare basis te zijn voor uw gegevens en resultaten voor alle gangbare meetprocedures. Het gaat niet alleen om een ongecompliceerde invoer van de meetgegevens en resultaten. Duidelijke administratie en verdere verwerking spelen ook een centrale rol. U wilt immers dat al uw meetgegevens en informatie altijd en overal beschikbaar en toegankelijk zijn – een technologische vereiste waaraan met het [FP]-LIMS vandaag de dag met weinig moeite kan worden voldaan.

Vooral bij atoomemissiespectroscopie (AES) is nauwkeurige informatievergaring van bijzonder belang. In deze meetprocedure worden kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van vaste, vloeibare of gasvormige monsters vastgelegd. De atomen van het monster worden opgewekt via een externe energietoevoer en elk atoom zendt zo een karakteristieke elektromagnetische straling uit die in een spectrum wordt geregistreerd. Op deze manier kan de exacte samenstelling van een monster worden onderzocht en geanalyseerd met een zeer hoge precisie en nauwkeurigheid. Aangezien dit zeer gevoelige gegevens met belangrijke informatie zijn, is een zorgvuldige en traceerbare informatiestroom van groot belang voor een soepele werking van de meetresultaten van atoomemissiespectroscopie.

U hebt een apparaat voor atoomemissiespectroscopie en wilt de gemeten gegevens combineren in een LIMS-softwareoplossing?

De AES-procedure

Met behulp van laserlicht, een vlam, een boog of een andere vorm van hoge energietoevoer worden de atomen van het monster opgewonden en overgebracht naar de plasmatoestand. Het licht dat door het plasma van het monster wordt uitgestraald, wordt gericht op de ingangsspleet van de monochromator. Het licht wordt dan spectraal afgebroken en foto-elektrisch gedetecteerd. Het resulterende spectrum maakt betrouwbare conclusies mogelijk over kwantiteit en kwaliteit op basis van de positie en intensiteit van de afzonderlijke lijnen.

De gebruikelijke apparaten voor atoomemissiespectroscopie bestaan meestal uit drie elementen: Een excitatiebron, een mono- of polychromator en een module voor de detectie van de stralen.

Het grote voordeel van atoomemissiespectroscopie is de visualisatie van de analyseresultaten. De onderzochte eigenschappen van het monster worden optisch weergegeven en geven dus alle belangrijke informatie over de kwaliteit en kwantiteit van de individuele atomen in het monster.

Voordelen en toepassingen van atoomemissiespectroscopie.

De duidelijke voordelen van AES liggen duidelijk in een zeer groot en dynamisch meetbereik en de multi-element techniek. Zo kunnen verschillende elementen kwalitatief en kwantitatief geanalyseerd worden in één meting. Bovendien biedt de AES een zeer goede stabiliteit op lange termijn voor bijzonder grote meetseries.

Het principe van atoomemissiespectroscopie wordt voornamelijk gebruikt in sporenanalyse en wateranalyse. Sporenanalyse heeft alleen betrekking op de detectie van bestaande stoffen in zeer kleine hoeveelheden en de kwantitatieve bepaling daarvan. In het kader van de wateranalyse worden watermonsters genomen van bijvoorbeeld grondwater, medicinaal water en bronwater, en onderzocht op alle residuen en accumulaties. Atoomemissiespectroscopie is echter ook geschikt voor het betrouwbaar meten van de elementaire samenstelling van een monster in bijna alle omgevingsanalysemethoden. Onder andere bodem, afval, meststoffen of planten worden geanalyseerd. AES is echter ook geschikt voor de analyse van hoogradioactieve monsters, aangezien er geen storende radioactiviteit in enig deel van de analysator wordt ingebracht.

Medewerkende leveranciers

Onze LIMS is compatibel met een groot aantal bekende fabrikanten in de industrie. Door de jarenlange ervaring en de grote vraag van onszelf hebben we de compatibiliteit van de software de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. De apparaten van de volgende fabrikanten zijn onder andere compatibel met onze [FP]-LIMS: Hitachi, Bruker, Spectro Ametek, ThermoFisher Scientific, Agilent Technologies, analytikjena, Horiba Scientific, Malvern Panalytical, Microtrac, PerkinElmer, Zwick Roell.

Welke volgende stappen stellen wij voor?

Maak vandaag nog kennis met de [FP]-LIMS en zorg voor een perfecte helderheid, centrale back-up en archivering van uw meetgegevens en een snelle en nauwkeurige visualisatie. Dit maakt het mogelijk om op elk moment een certificaat aan te maken.

Eenvoud, diepgang en maximale gebruiksvriendelijkheid – deze waarden vormen de basis van onze LIMS en maken het tot uw ideale begeleider in het dagelijkse laboratoriumwerk.