Wat is atoomfluorescentiespectroscopie AFS en hoe ondersteunt FP-LIMS laboratoriumsoftware?

Betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en duidelijkheid

Betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en duidelijkheidBetrouwbaarheid, nauwkeurigheid en duidelijkheid – deze drie waarden vormen onze LIMS. Tegenwoordig worden bijna alle metingen en analyses bijna uitsluitend in digitale vorm uitgevoerd. Een klembord met handmatige notities zou vandaag de dag ondenkbaar zijn: onbetrouwbaar, onnauwkeurig, onveilig. In plaats daarvan is een centrale en veilige registratie van alle gegevens in uw eigen [FP]-LIMS de moeite waard. Zo heeft u snel en betrouwbaar toegang tot al uw meetgegevens, kunt u deze verder verwerken, beschikbaar maken voor export, klanten toegang geven tot de meetgegevens of deze visualiseren voor een volgend rapport. De mogelijkheden voor efficiënt werken zijn bijna onbegrensd en bieden u een buitengewoon hoge mate van flexibiliteit in uw dagelijks leven.

En bovenal resulteert het brede scala aan analysemethoden in een zeer grote hoeveelheid gegevens met aspecten en meetgegevens die van essentieel belang zijn. Dit is ook het geval bij atomaire fluorescentiespectroscopie, een zeer speciale analysemethode met een breed scala aan mogelijke toepassingen.

U hebt een atoomfluorescentiespectroscopieapparaat en wilt de meetgegevens combineren in een LIMS-softwareoplossing?

De procedure voor atoomfluorescentiespectroscopie (AFS)

Met AFS wordt de optische emissie van de te analyseren stoffen gemeten en in kaart gebracht. Op deze manier kunnen zowel kwantitatieve als kwalitatieve conclusies worden getrokken uit de analisten.

De analyse van oplossingen of vaste stoffen met AFS vereist atomisering, verdamping of oplossing van de analyt. Dit gebeurt meestal in een vlam- of grafietoven of in een heatpipe. Deze atoomwolk wordt dan naar een hogere energiestaat gebracht door de absorptie van elektromagnetische straling zoals fotonen. De atomen worden opgewonden door een holle kathodelamp of door een laser.

Nu fluoresceren de atomen, maar deze toestand duurt slechts voor de duur van de bestraling en eindigt meestal binnen een miljoenste van een seconde na het einde van de bestraling. Deze fluorescentie is een vorm van koude gloed. Dit betekent dat er geen warmte-energie wordt uitgestoten, zoals het geval is wanneer een vlam of gloeidraad gloeit. In directe vergelijking met atoomabsorptiespectrometrie (AAS) biedt atoomfluorescentiespectroscopie een veel hogere gevoeligheid, wat te wijten is aan de lagere achtergrondruis. Naast de hoeveelheid kunnen ook de eigenschappen van de elektronische structuur van de atomen worden bepaald. Net als bij atoomemissiespectroscopie worden optische emissies gedetecteerd door monochromatoren en fotomultiplicatoren.

Toepassingen van atomaire fluorescentiespectroscopie

Atomaire spectroscopische analysemethoden leveren kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de analyt. Deze analytische methode wordt gebruikt in alle mogelijke gebieden van de industrie, geneeskunde en wetenschap. Of het nu gaat om bodemmonsters, wateranalyses, medisch onderzoek of om de eenvoudige detectie van sporenelementen in gesteentemonsters tijdens de winning van gesteente: Atomaire fluorescentiespectroscopie levert snel en betrouwbaar de juiste en betrouwbare informatie over de aanwezige sporen en hun hoeveelheid.

Atoomfluorescentiespectroscopie: Samenwerkende leveranciers

Onze [FP]-LIMS is compatibel met een groot aantal bekende fabrikanten in de industrie. Door de jarenlange ervaring en de hoge eisen die aan onszelf worden gesteld, hebben we de compatibiliteit van de software in de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. De apparaten van de volgende fabrikanten zijn onder andere compatibel met onze [FP]-LIMS: Hitachi, Bruker, Spectro Ametek, ThermoFisher Scientific, Agilent Technologies, analytikjena, Horiba Scientific, Malvern Panalytical, Microtrac, PerkinElmer, Zwick Roell, enz.

Maak vandaag nog kennis met de [FP]-LIMS en zorg voor een perfecte helderheid, centrale back-up en archivering van uw meetgegevens en een snelle en nauwkeurige visualisatie. Dit maakt het mogelijk om op elk moment een certificaat aan te maken. Vooral bij zulke snelle en gedetailleerde analysemethoden komen veel verschillende meetresultaten samen – zodat u hier niet uit het oog verliest, komen we terug op de drie waarden: eenvoud, diepte van detail en maximale gebruiksvriendelijkheid. De [FP]-LIMS maakt het eenvoudig om meetresultaten en andere gegevens van veel verschillende meetprocessen met behulp van verschillende meetmethoden te combineren, te vergelijken en weer te geven. U profiteert niet alleen van een centraal verzamel- en classificatiepunt voor al uw gegevens, maar ook van een intelligent systeem dat het meeste uit uw gegevens haalt. Dit maakt de [FP]-LIMS tot uw ideale metgezel in het dagelijkse laboratoriumwerk.