• FP-LIMS Software Einsatzgebiet - Metallhandel und Recycling von Altmetallen

Metaalhandel en recycling van schroot

Milieuvriendelijke recycling van materialen met FP-LIMS

Een overzicht van onze referenties voor metaalhandel LIMS:

  • Becker Stahl-Service GmbH
  • Berzelius Metall GmbH
  • BSB Braubach

De metaalhandel – er is vraag naar nauwkeurige meetgegevens

De metaalhandel is een zeer diverse sector. Niet alleen is er een groot aantal verschillende metalen, maar veel bedrijven zijn ook gespecialiseerd in specifieke taken zoals recycling en hergebruik. Een metaalhandelaar kan bijvoorbeeld handelen in zuivere grondstoffen of een recyclingbedrijf zijn.

Er zijn bedrijven die zich hebben gevestigd als toeleverancier voor bepaalde industrietakken, zoals de automobiel- of machinebouwindustrie. Tegelijkertijd zijn ook fijne metaalhandelaren in de sector vertegenwoordigd. Hier worden edelmetalen in kleinere hoeveelheden verhandeld. Toch zijn er overeenkomsten tussen de verschillende bedrijven in de metaalhandel. Bovenal is het een kwestie van het beheersen van de metalen. Voor verdere verwerking is het belangrijk om precies te weten met welk metaal u te maken heeft. Ook de samenstelling van de legeringen en de precieze bepaling van de zuiverheid spelen een belangrijke rol. Tinbronsen zijn hier een goed voorbeeld van. De eigenschappen van legeringen veranderen snel, afhankelijk van hoe precies ze zijn samengesteld. Om nauwkeurige gegevens over de samenstelling en zuiverheid van metalen te verkrijgen, gebruiken bedrijven in deze sector zeer speciale meetmethoden. In dit gebied worden bijvoorbeeld optische emissie spectrometers of röntgenfluorescentieanalyse gebruikt.

Vraagt u zich af of onze oplossing ook compatibel is met uw apparaten?

Neem contact met ons op!

Metaalhandel LIMS: Een LIMS als oplossing voor gegevensbeheer in de metaalindustrie

LIMS staat voor Laboratory Information and Management System. Dergelijke computerprogramma’s zijn ontworpen om een grote hoeveelheid gegevens te verwerken, te visualiseren en te archiveren. In de metaalhandel is een dergelijk systeem op veel gebieden nuttig. Dit begint bij de ontvangst van de goederen en de bijbehorende controles. Veel van deze metaalanalyses zijn geautomatiseerd. Besturings- en meetsystemen leveren permanent gegevens die belangrijk zijn voor het verdere verloop van de opslag of verwerking. Het LIMS van Fink&Partner kan deze gegevens rechtstreeks van verschillende meetsensoren ontvangen. Hiervoor zijn interfaces beschikbaar die zijn aangepast aan de meetinstrumenten van de industrie. Het systeem is onder andere compatibel met apparaten van Bruker, Spectro, Hitachi, Thermo Fisher en Zwick. Dit maakt het mogelijk om gegevens uit bijvoorbeeld de Spectro SPECTROMAXx of de Bruker Q4 Tasman direct en zonder handmatige inspanning te importeren.

Er zijn ook veel verschillende controleprocedures in de eindcontrole. Hier worden bijvoorbeeld trek- of hardheidsproeven uitgevoerd. Deze gegevens kunnen ook automatisch naar het systeem worden overgedragen. De uitleesgegevens kunnen niet alleen worden gearchiveerd, maar ook direct grafisch worden verwerkt en weergegeven met de SPC-monitor. Dit vergemakkelijkt de controle, vooral in de geautomatiseerde productie. Het is ook mogelijk om het Fink & Partner systeem zo te configureren dat het een alarm activeert als bepaalde meetwaarden worden overschreden of niet worden bereikt. Op deze manier is een snelle reactie op afwijkingen mogelijk. Het systeem biedt ook nuttige functies voor de productie en verdere verwerking van metalen. In de module voor receptuurbeheer kan bijvoorbeeld informatie over legeringen of werkinstructies worden opgeslagen. Op deze manier kunnen kwaliteitsnormen worden vastgesteld en mengverhoudingen voor legeringen worden opgeslagen. Bovendien is het laboratoriuminformatie- en managementsysteem van Fink & Partner compatibel met externe programma’s die al in gebruik zijn in het bedrijf. De Connect module koppelt het systeem aan andere programma’s, zoals ERP software. Deze interface kan vervolgens worden gebruikt om gegevens uit het laboratoriuminformatie- en managementsysteem naar andere programma’s te exporteren. Deze functie maakt het eenvoudig om het systeem op elk moment te integreren in de bestaande IT-infrastructuur van een bedrijf.

Individuele software voor de metaalsector van Fink & Partner

Fink & Partner levert software op maat voor de metaalhandel. Fink & Partner werkt al jaren nauw samen met bedrijven in deze branche. Door deze samenwerking heeft Fink & Partner een schat aan ervaring en kent de behoeften van deze industrie zeer goed. Software die speciaal is aangepast aan de eisen van de industrie wordt momenteel bij veel bedrijven gebruikt. Enkele van de bedrijven die gebruik maken van Fink&Partner systemen zijn Becker Stahl-Service GmbH, Berzelius Metall GmbH of BSB Braubach.